Probleemsete firmade ost ja likvideerimine. Firma pankrot. Tel; 56 385 548

 

 LIKVIDEERIME TEIE PROBLEEMSE VÕI LIISINGU RASKUSTES FIRMA.

Ettevõte likvideerimise põhjused võivad olla erinevad:

1.äritegevuse lõppemine,
2.äritegevuses ebaõnnestumine,
3.maksejõuetuse tekkimine,
4.ebarahuldav raamatupidamine,
5.konfliktid osanike/aktsionäride, juhatuse liikmete vahel vms.

Vastavalt seadusele on likvideerimise otsustamine osanike/aktsionäride pädevuses. Otsuse poolt peab olema vähemalt 2/3 osanikest/aktsionäridest. Likvideerimise alustamisel nimetatavad osanikud/aktsionärid ettevõttele likvideerija. Vastav kanne tehakse Äriregistrisse. Samuti võivad osanikud/aktsionärid likvideerija määramiseks pöörduda avaldusega kohtusse.

Likvideerimismenetluse kestvus on ca 7 kuud. Likvideerimismenetluse ajal tuleb järgida seadusandja poolt kehtestatud korda: koostada likvideerimise algbilanss, informeerida võlausaldajaid, müüa vara, sisse nõuda debitoorsed nõuded jne.

Likvideerimise lõpetamisel koostab likvideerija lõppbilansi ja vara jaotusplaani. Juhul, kui äriühingul ei jätku raha kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks tuleb viivitamatult esitada avaldus kohtule maksejõuetuse (pankroti) väljakuulutamiseks.

Osanikud (aktsionärid) on kohustatud ühingu likvideerima, (või suurendama kapitali seaduses ettenähtud alampiirini) kui ühingul on netovara vähem, kui pool osa-või aktsiakapitalist või vähem, kui põhikirjas märgitud suurus. Nimetatud kohustuse mittejärgimine võib tuua kaasa vastutuse seaduses ettenähtud korras.

Jätke firma likvideerimisega seostud asjaajamised meie hooleks, et Teil endal oleks rohkem aega tegeleda alaga mida te kindlasti paramini valdate ja mis on Teile tulusam.

Oleme veendunud, et suudame olla abiks Teie ettevõte likvideerimisel.

1. VAHETAME OMANIKU.

 2. VAHETAME JUHATUSE .

 3. MUUDATUSED PÕHIKIRJAS

 4. ÄRINIME MUUDATUS 

 Pole olemas lahendamatut probleemi sinu firmale!